1,5%

PODARUJ NA NASZE OGNISKO 1,5% podatku

KRS: 0000564708

Cel szczegółowy: 000126

Zbieramy środki przez Fundację Sensoria

W celu szczegółowym wpisujemy tylko liczbę 000126

która jest indywidualnym numerem nadanym Ognisku Wychowawczemu

Proszę nie dopisywać nazwy placówki

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dla rodziców i opiekunów dzieci

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie                               o ochronie danych ? RODO, Dz. Urz. UE L  119 z 04.05.2016) Informujemy, że:

Informacja dot. zdjęć

wykonanych przez uczestników uroczystości

Dyrektor Ogniska Wychowawczego w Kielcach Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia  św. Wincentego a Paulo, ul. Kościuszki 36, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń, uroczystości publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ? RODO, Dz. Urz. UE L  119 z 04.05.2016) oraz art. 81  ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz.U. z 2018r., poz. 1191,1293).

Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzeń, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 505013571