Wychowankowie ogniska podzieleni są na następujące grupy wychowawcze:

  • grupa młodsza
  • grupa średnia
  • grupa starsza

Przyjęcie dzieci do ogniska następuje na wniosek:

  • samych dzieci (za zgodą rodziców)
  • rodziców
  • pedagogów
  • Sądów Rodzinnych
  • Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Do ogniska przyjmowane są dzieci po wyrażeniu zgody na pobyt i uczestnictwo w zajęciach oferowanych w placówce i zobowiązaniu się do przestrzegania jej regulaminu. Placówka może przyjąć ok 80 wychowanków.

Ognisko Wychowawcze jest samodzielną placówką wsparcia dziennego zapewniającą  posiłki: śniadanie, obiad, kolację. Żywienie opłacane jest przez samych rodziców lub jest refundowane z funduszy MOPR. Dziecko przebywające na terenie może ale nie musi korzystać z posiłków.

SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 41 34-423-38