"FUNDACJIĘ "POMÓŻMY MARZENIOM"

KRS 0000255194 z dopiskiem

NA OGNISKO WYCHOWAWCZE w Kielcach, ul. Kościuszki 36

 

INNE DAROWIZNY MOŻNA PRZEKAZAĆ BEZPOŚREDNIO NA KONTO OGNISKA

36 1050 1416 1000 0024 2365 7648

ING BANK ŚLĄSKI

DZIĘKUJEMY!