Tyle osób na całym świecie potrzebuje miłości, uwagi i pomocy.
Zapraszamy do wspierania projektów humanitarnych podejmowanych
przez Siostry Miłosierdzia w ubogich krajach.

Z przykładami takich projektów można zapoznać się na stronie Międzynarodowego Biura Projektów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia działającego w Stanach Zjednoczonych (IPS): 

www.daughtersips.org.

oraz na stronie  funduszu ?Rozalia Rendu ? Sieć Nadziei?:

www.rosalierendu.fr

 
SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 41 34-423-38