1,5%

PODARUJ NA NASZE OGNISKO 1,5% podatku

KRS: 0000564708

Cel szczegółowy: 000126

Zbieramy środki przez Fundację Sensoria

W celu szczegółowym wpisujemy tylko liczbę 000126

która jest indywidualnym numerem nadanym Ognisku Wychowawczemu

Proszę nie dopisywać nazwy placówki

Tyle osób na całym świecie potrzebuje miłości, uwagi i pomocy.
Zapraszamy do wspierania projektów humanitarnych podejmowanych
przez Siostry Miłosierdzia w ubogich krajach.

Z przykładami takich projektów można zapoznać się na stronie Międzynarodowego Biura Projektów Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia działającego w Stanach Zjednoczonych (IPS): 

www.daughtersips.org.

oraz na stronie  funduszu ?Rozalia Rendu ? Sieć Nadziei?:

www.rosalierendu.fr

 
SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 505013571