Godziny otwarcia placówki: 7.30 - 17.30 od pon. do pt.

Godziny posiłków w Ognisku: 7.40 - Śniadanie     11.00 oraz 13.30 - Obiad      16.00 - Kolacja

 

 Plan zajęć  gr I ( kl. 0, I)

Poniedziałek 

 

 

7.40 – 8.00                  śniadanie

8.30 – 9.00                 Gimnastyka

Plastyka i zajęcia komputerowe   kl.  Ib

11.00                          Obiad

11.30                  wyjście do szkoły  Ib , odbiór Ia

 12.15 – 12.45     z. socjoterapeutyczne  Ia

12.45 -13.30              Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30                          Odbiór  0 SP2

13.30                          Obiad

14.15          spotkanie formacyjne z Klerykami

 14.45 – 16.00         Plastyka i czas zabawy   Ia

z. programowe i  czas zabawy    SP 15

 16.00                         Kolacja

16.20 – 17.30           Komputery

Wtorek

7.40 – 8.00   śniadanie

8.30 – 9.00   Gimnastyka

9.00 – 9.45  z. programowe   Ib

9.45 – 11.00  czas zabawy

11.00  Obiad

11.30  wyjście do szkoły Ib  ,  odbiór: Ia

12.15 – 12.30  modlitwa w kaplicy

12.30 – 13.30  Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30   Obiad

13.30                    odbiór  0 SP2

13.30                   odbiór SP15 – Oa, Ia, Ib

14.00 – 14.45      z.  programowe    Ia, 0 SP2  

                       z.      komputerowe    SP 15      

14.45 – 16.00 czas zabawy 

                Gitara  dla chętnych        Ia                

16.00                    Kolacja

16.20 – 17.30     programy edukacyjne  TVP

Środa

 

 

7.40 – 8.00                   śniadanie

8.30- 9.00                     z. sportowe     Ia

9.30 –  10.15                czas zabawy

10.15            II śniadanie i wyjście do szkoły I a

 12.15 – 13.30    Odrabianie lekcji i czas grupy     Ib

13.00                            odbiór 0a, Ia,  SP15

13.30                            odbiór O SP 2

13.30                             obiad i modlitwa

14.15 – 15.00              z. sportowe    Ib, 0

15.00 – 16.00              czas zabawy

16.00                             Kolacja

16.20 – 17.30               xbox/ magiczna podłoga

 

 

Czwartek

7.40 – 8.00                    śniadanie

8.30 – 9.00                   Aerobik i stepy

9.00                    z. profilaktyczne         Ia

10.00 – 11.00               z. komputerowe

11.00                              Obiad 

11.30              wyjście do szkoły Ia, odbiór Ib

 

12.20              odbiór IIb, Ib, IIc SP15

12.15 – 13.30     Odrabianie lekcji i czas grupy    Ib

13.30                             obiad i modlitwa

13.15                             odbiór O SP2

14.15 – 15.00  z. socjoterapeutyczne Ib, IIbSP15

                         Plastyka    SP 15

15.00 – 16.00               warsztaty z psycholog

16.00                              kolacja

16.20 – 17.30                zabawy sportowe

 

Piątek

 

 

13.15                    odbiór SP15  obiad  

13.45                    odbiór Ia, IIa, Ib, 0      obiad   

14.00 – 14.30      czas zabawy SP15

14.30 – 15.00      

wspólna zabawa integrująca grupę   

15.00 – 16.00 czas zabawy/ klub filmowy/ wyjście

16.00                      kolacja

16.20 – 17.30      sprzątanie Ogniska
 

 

Plan zajęć grupa II  (kl.II)

Poniedziałek

7.40 – 8.00                     śniadanie         IIb

8.30 – 9.00                    Gimnastyka

9.30 – 10.15        z. komputerowe     +IaSP15

10.15 – 11.00               Plastyka

11.00                              Obiad

11.30          wyjście do szkoły  IIb, odbiór  IIa, IIc

 12.15 – 12.45   zajęcia profilaktyczne   II a, IIc

12.45 -13.30          Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30                        Obiad

14.15         spotkanie formacyjne z Klerykami

14.45 – 16.00           czas zabawy   II a, II c  

16.00                         Kolacja

16.20 – 17.30              Komputery

Wtorek

 

7.40 – 8.00                      śniadanie        IIc

8.30 – 9.00                      Gimnastyka

9.00 – 9.45             z. programowe IIc, Ib, IIIb

9.45 – 10.30          zajęcia komputerowe   II c

11.00                             Obiad

11.30         wyjście do szkoły IIc, odbiór II b, II a

12.30             Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30                 Obiad i modlitwa

14.00 – 14.45      z. socjoterapeutyczne   II b

                           Plastyka  II a

14.45 – 16.00            czas zabawy 

16.00                       Kolacja

16.20 – 17.30   programy edukacyjne TVP ABC

Środa

7.40 – 8.00             śniadanie        IIc, IIa

8.30 – 9.00                z. sportowe 

9.30 – 10.15    z.socjoterapeutyczne    IIc, IIa   10.15                     czas zabawy

11.00  Obiad i wyjście do szkoły II a, IIc, Odbiór IIb

12.15 – 13.30    Odrabianie lekcji i czas grupy II b  

13.30             obiad i modlitwa

14.15 – 15.00      z. programowe  IIb

15.00 – 16.00  Gitara/ z. muzyczne   II b (chętni)                         z.  sportowe

16.00                   Kolacja

16.20 – 17.30         xbox/ magiczna podłoga

 

Czwartek

7.40 – 8.00              śniadanie          IIb

8.30 – 9.00           Aerobik i stepy

9.00                 z. profilaktyczne

9.30  – 10.30          czas zabawy

10.30            wyjście II b do szkoły 

12.15 – 13.30         Odbiór         IIa   IIc           Odrabianie lekcji i czas grupy      II c,  SP 15          z. komputerowe  II a

13.30         obiad i modlitwa

14.15 – 15.00 warsztaty z psycholog  IIc,  IIa    

15.00 – 16.00        czas zabawy

16.00           kolacja

16.20 – 17.30

klub podwórkowy: rolki, hulajnogi, plac zabaw

Piątek

12.15 – 13.20        Odbiór  II b,  IIc , IIb SP15

            odrabianie lekcji  i z. sportowe

13.20   modlitwa i  obiad              IIb, IIc, gr. III

14.00 – 14.30        

wspólna zabawa integrująca grupy      Gr.II i III

14.30 – 16.00       

 Klub filmowy   lub  wyjście grupy

16.00                   kolacja

16.20 – 17.30         sprzątanie Ogniska
 

 Plan zajęć grupa III   (kl. III i IV)

Poniedziałek

7.40 – 8.00        śniadanie      III  b

8.30 – 9.00        Gimnastyka

          Plastyka i zajęcia komputerowe

10.55                  III b do szkoły

 12.15 – 12.45       III a  IV a

                 IIIa        z. sportowe

                 IV a       Plastyka

12.45 -13.30        Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30                     Obiad

14.15     spotkanie formacyjne z klerykami

14.45 – 16.00  

             III a, IV a       z. teatralne

                                  czas zabawy grupowej

16.00                        Kolacja

16.20 – 17.30           Komputery

Wtorek

7.40 – 8.00                        śniadanie     IV a  IIIb

8.30 – 9.00                        Gimnastyka

9.00 – 9.45  IIIb Poznajemy świat, z. programowe

9.00 – 9.45     IV a    z. komputerowe

9.45 – 11.00    Ib, IIIb      czas zabawy

11.00                       Obiad

11.30                  Odbiór   IIIa

12.15 – 12.30                  modlitwa w kaplicy

12.30 – 13.30       Odrabianie lekcji  i czas grupy

 13.30                                 Obiad

14.00 – 14.45                    zajęcia w grupach

14.00 – 14.30                    klub gier planszowych

14.30 – 15.30            warsztaty z psycholog

14.45 – 16.00     IIa, III a   czas zabawy

16.00                                  Kolacja

16.20 – 17.30         programy edukacyjne TVP ABC

Środa

7.40 – 8.00                śniadanie       IV a      IIIa

8.30 – 9.00                z. sportowe 

9.00 – 9.30    Poznajemy świat, z. programowe

9.40 – 10.30    IIIa    z. komputerowe

10.30               III a    wyjście do szkoły

12.15 – 13.30           IIIb

          II b, III b    Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30                 obiad i modlitwa

14.15 – 15.00

             IIIb   Gitara/ z. muzyczne  

15.00 – 16.00     IV a    + II b   - z. sportowe

16.00                         Kolacja

16.20 – 17.30           xbox/ magiczna podłoga 

 

Czwartek

7.40 – 8.00                            śniadanie        IIIa

8.30 – 9.00                           Aerobik i stepy

9.00 – 9.30                            z. profilaktyczne

III a    9.30 – 11.00   Plastyka i czas zabawy

11.00                                     Obiad

11.30                                     wyjście do szkoły

 

12.15 – 13.30                       IIIb,   IV a

    IIIb, IVa        Odrabianie lekcji i czas grupy

13.30                                     obiad i modlitwa

14.15 – 15.00    IV  a           z.  programowe

15.00 – 16.00                      czas zabawy

16.00                                     kolacja

16.20 – 17.30                       zabawy sportowe

Piątek

12.15 – 13.20

IIIa, IIIb    z.socjoterapeutyczne

                         Odrabianie lekcji

 13.20         modlitwa i  obiad   IIb, IIc, gr. III

14.00 – 14.30               

wspólna zabawa integrująca grupy  

14.30 – 16.00                   

Klub filmowy – sala teatralna   + IIa   lub  wyjście

16.00                       kolacja

16.20 – 17.30           sprzątanie Ogniska
 

 

SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 41 34-423-38