1,5%

PODARUJ NA NASZE OGNISKO 1,5% podatku

KRS: 0000564708

Cel szczegółowy: 000126

Zbieramy środki przez Fundację Sensoria

W celu szczegółowym wpisujemy tylko liczbę 000126

która jest indywidualnym numerem nadanym Ognisku Wychowawczemu

Proszę nie dopisywać nazwy placówki

Ognisko Wychowawcze w Kielcach przy ul. Kościuszki 36 prowadzone jest przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincentego a Paulo

.

              Ognisko istnieje od 1997 roku. Jest to placówka środowiskowa mającą na celu wspomaganie dzieci w ich rozwoju psychofizycznym, intelektualnym i społecznym. Dbamy o rozwój duchowy, pogłębianie wiary i przynależności do Kościoła naszych wychowanków i ich rodzin.  Nasze działania mają na celu wychowanie dzieci wg chrześcijańskiego systemu wartości.

W ognisku odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci:

 • muzyczne
 • taneczne
 • plastyczno-techniczne               
 • przyrodnicze
 • komputerowe
 • teatralne

           Dzieci mają możliwość odrabiać lekcje, a ponadto skorzystać z korepetycji lub utrwalać wiedzę podczas zajęć edukacyjnych i programowych realizowanych na podstawie planu rocznego zawierającego wytyczne do pracy na każdy miesiąc i tydzień roku kalendarzowego.

          W placówce odbywa się regularnie, dla każdej grupy wiekowej:  katecheza, zajęcia profilaktyczne i warsztaty z psychologiem.

          Ognisko jest też dla dzieci miejscem wspólnych zabaw integracyjnych i sportowych z rówieśnikami. Dzieci mogą odpocząć w ciepło urządzonych salach jak i na placu zabaw oraz na boisku.

     

         Placówka organizuje dla wychowanków półkolonie, kolonie letnie, zimowe, różnego rodzaju rajdy piesze i rowerowe, wycieczki krajoznawcze, wyjścia na basen i do kina. Uczestniczymy w spotkaniach integracyjnych, konkursach.

 Ognisko ma do dyspozycji:

 • kaplicę
 • trzy sale dydaktyczne
 • kuchenkę
 • jadalnię
 • szatnię
 • pracownię komputerową
 • pracownię plastyczną
 • salę teatralną
 • salę rekreacyjną
 • boisko ( do koszykówki, do siatkówki i do piłki nożnej)
 • plac zabaw

      Współpracujemy z Domami Pomocy Społecznej na terenie Kielc, z siecią świetlic w Kielcach, z II LO im. J. Śniadeckiego w Kielcach, ze SP nr 2 oraz SP nr 15 w Kielcach oraz  z MOPR-em.
      W zorganizowanych formach zajęć realizowanych w ramach pracy ogniska mogą uczestniczyć w uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora, dzieci spoza placówki, które również wpisywane są na listę obecności.
      Ognisko Wychowawcze zatrudnia 3 wychowawców z odpowiednim przygotowaniem oraz pracownika socjalnego. Ponadto na terenie Ogniska działa wolontariat. Są to studenci wyższych uczelni pedagogicznych oraz uczniowie starszych klas liceów kieleckich.
      Ognisko przyjmuje za zgodą dyrektora studentów lub absolwentów szkół wyższych na praktyki lub staże pedagogiczne. Podstawą przyjęcia na praktykę lub staż pedagogiczny jest umowa pomiędzy dyrektorem ogniska, a osobą odbywającą staż lub praktykę.

SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 505013571