KONTO FUNDACJI "POMÓŻMY MARZENIOM"

KREDYT BANK S.A. O/KIELCE

93 15001458 1214 5004 8324 0000

KRS 0000255194 z dopiskiem

NA OGNISKO WYCHOWAWCZE w Kielcach, ul. Kościuszki 36