ZAJĘCIA FORMACYJNE LUTY 2022

Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni.

Maryja i Józef przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby zgodnie z prawem Mojżeszowym – ofiarować Go Panu. Tak bowiem napisano w Prawie Pańskim. ,,Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu’’.

Zapewne zastanawiacie się po co Maryi i Józef przynieśli Pana Jezusa do świątyni i dlaczego musieli ofiarować go Panu Bogu. Wieki wcześniej Izraelici byli niewolnikami w Egipcie. Musieli budować dla faraona miasta, byli bici i zmuszani do ciężkich robót, a na domiar złego król Egiptu kazał zabijać każdego nowo narodzonego chłopca izraelskiego. Pewnego dnia Pan Bóg wyprowadził swój naród z niewoli, przeprowadzając Izraelitów suchą stopa przez Morze Czerwone. Odtąd Żydzi mówili o sobie samych, że Naród Wybrany jest synem Pierworodnego Boga Jahwe i że Bóg wykupił swojego Syna z niewoli. Od tego momentu w kolejnych pokoleniach na pamiątkę minionych wydarzeń wszystko co pierworodne – Pierwsze rośliny pola, zwierzęta, a nawet ludzie – było ofiarowane Panu Bogu jako wyraz wdzięczności i pamięci o wyjściu z Egiptu.

Jednym ze świadków ofiarowania Pana Jezusa w świątyni był starze Symeon. Przez całe swoje długie życie oczekiwał on przyjścia Zbawiciela na ziemię. Gdy nadszedł dzień, w którym Maryja I Józef wnieśli Jezusa do świątyni, Symeon zawołał radośnie: ,,Teraz o władco pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela (Łk.2,29-32).

Dziś na całym świecie słowa Symeona – jako modlitwę na zakończenie dnia – wypowiadają przed zaśnięciem księża, siostry i bracia zakonni, ale także świeccy odmawiający brewiarz.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest też zwane ŚWIĘTEM Matki BOŻEJ GROMNICZNEJ, bo tego dnia przynosimy do Kościoła świecę zwaną gromnicą. Starzec Symeon, zobaczywszy Jezusa zawołał: Światło na oświecenie pogan! Dlatego blask płonącej gromnicy przypomina nam, że Zbawiciel jest światłem naszego życia.

Nazwa gromnicy pochodzi od gromu, czyli piorunu lub grzmotu. W wielu domach te świecę zapala się w czasie burzy – to symbol, że Bóg czuwa nad tym domem w czasie niebezpieczeństwa.

2 lutego obchodzimy także Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to Święto zakonników, sióstr zakonnych i wszystkich osób, które ofiarowały swoje życie Panu Bogu, składając ślub czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Święto zostało ustanowione przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku. Dlaczego akurat w ten dzień? Bo tak jak Pan Jezus został ofiarowany Panu Bogu w świątyni, tak siostry i bracia zakonni ofiarują całe swoje życie na służbę Bogu i ludziom.

 

04.01.2022r.

6 stycznia to święto Trzech Króli.

 

12.05.2021

Pierwsza Komunia Święta

 

06.05.2021

MAJ MIESIĄCEM MARYI

 

28.04.2021

Kim jest święty?

 

19.04.2021

Zajęcia formacyjne: Biblia.

 

16.04.2021

SUPERBOHATEROWIE MIŁOSIERDZIA.

 

14.04.2021

Święto Miłosierdzia Bożego

 

 

22.03.2021

Rekolekcje wielkopostne z Ziarnem

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwo majowe

zapraszam do wyśpiewania Matce Bożej przepięknej modlitwy Litanii Loretańskiej:

 

Pamiętacie co działo się w ferie w naszym Klubie Chrześcijanina pt. "5 kamieni Dawida"? Obejrzyjcie.

                           Dawid i Goliat

 

Pismo Święte Spowiedź i Post
Eucharystia Modlitwa  
 

 

 

Zmartwychwstanie Jezusa

 

 

Triduum Paschalne

Kronika Wielkiego Tygodnia

 

SZYBKI KONTAKT

Ognisko Wychowawcze

ul. Kościuszki 36,
25-316 Kielce

tel. 41 34-423-38